Przejrzystość
informacji

Poprzedni system opakowań cechował się wyraźną czcionką, oraz powtarzalnym rozmieszczeniem informacji o leku. Nowe opakowanie opierają identyfikację leku na różnych kolorach, przypisanych odpowiedniej grupie terapeutycznej oraz wskazujących konkretną dawkę leku.

Nowe opakowania łatwiej też odnaleźć, bez względu na to w jaki sposób i w jakim miejscu są ustawione. Poprzednie, na których nazwa widoczna była jedynie na froncie pudełka ustąpiły miejsca nowoczesnym opakowaniom, na których czytelna nazwa oraz dawka leku widoczne są na 3 ściankach. Nowe opakowania minimalizują ryzyko pomyłki zarówno przy wydawaniu jak i zażywaniu leków.