Nowe opakowania grupy polpharma

Nazwa oraz dawka leku napisane dużą i czytelną czcionką są lepiej widoczne dla osób starszych i słabowidzących. Kolor paska na opakowaniu identyfikuje grupę terapeutyczną leku, co ułatwia odszukanie go farmaceutom. Wyraźnie zaznaczone są substancja czynna i forma leku. Dawka widnieje na diamencie, którego kolor określa jej wielkość.

Grupy terapeutyczne

oznaczone kolorem ułatwiają katalogowanie leków w aptece.

Ważne informacje

nazwa, dawka i zawartość leku są umieszczone na 3 ściankach opakowania, co ułatwia identyfikację i odszukanie leku.

Dawka

duża i czytelna. Kolory diamentów rozróżniają poszczególne dawki leku.

Sprawdź jak
działa nowy
system opakowań

Nowy system opakowań leków Rx pozwala bez trudu odróżnić leki pod kątem grupy terapeutycznej. Informacja ta zakodowana jest w kolorze paska na brzegu pudełka. Wyróżnione są grupy: oddechowa, sercowo – naczyniowa, pokarmowa i metaboliczna, narządów zmysłów oraz układu nerwowego. Do opisu dawek przypisano 9 kolorów diamentu. Sprawdź, jak zmieni się opakowanie w zależności od rodzaju i dawki leku.