Nowy, graficzny system opakowań, który dba o wygodę farmaceutów
i zdrowie pacjentów. Bo w leczeniu nie ma miejsca na błędy.